توضیحات رییس بانک مرکزی درباره بازار ارز

فیلم | مانور یگان حفاظت سازمان انرژی‌اتمی در مقابله با اقدامات تروریستی
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یک پیام تلگرامی به مردم در خصوص اتفاقات اخیر بازار ارز نوشت.

فیلم | مانور یگان حفاظت سازمان انرژی‌اتمی در مقابله با اقدامات تروریستی