فیلم | لحظه ترور “مالکوم ایکس” رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکا

فیلم | مارین لوپن حاضر نشد برای دیدار با مفتی اعظم لبنان روسری سر کند
پنجاه سال پیش در عملیاتی تروریستی “مالکوم ایکس”رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکا در یکی از سالن‌های اجتماعات منهتن نیویورک هنگام سخنرانی از فاصله کم مورد هدف ۱۵ گلوله قرار گرفت و ترور شد.

فیلم | مارین لوپن حاضر نشد برای دیدار با مفتی اعظم لبنان روسری سر کند