تصاویر | افتتاح خط تولید مهمات کالیبر کوچک با حضور وزیر دفاع

فیلم | مادری که دانشجوی پسرش شد | حرف‌های همکلاسی‌ها درباره استاد و مادرش
خط تولید مهمات کالیبر کوچک صبح امروز دوشنبه با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع افتتاح شد.

فیلم | مادری که دانشجوی پسرش شد | حرف‌های همکلاسی‌ها درباره استاد و مادرش