دانش‌آشتیانی: در شفاف سازی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان با کسی تعارف نداریم

فیلم | ماجرای آزادی حلب از زبان «رز» ؛ دختر رزمنده سوری
وزیر آموزش و پرورش،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی خواند و بر شفاف سازی تخلفات صورت گرفته در آن تاکید کرد.

فیلم | ماجرای آزادی حلب از زبان «رز» ؛ دختر رزمنده سوری