قول دوباره مهاجم پرسپولیس

فیلم | لکه‌ای که بر روی خورشید پدیدار شد
مهاجم پرسپولیس قول داد برای این تیم خوب گلزنی کند.

فیلم | لکه‌ای که بر روی خورشید پدیدار شد