باشگاه ترکیه‌ای مستنداتش را به فیفا داد/درخواست غرامت ریزه‌اسپور از طارمی وپرسپولیس

فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان
ورزش سه نوشت:باشگاه ریزه اسپور در حالی شکایت خود را نسبت به عقد قرارداد طارمی و پرسپولیس به فیفا ارسال کرده که کمیته حل اختلافات به این باشگاه ترکیه‌ای مهلتی برای ارائه مستندات خود داده است.

فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان