تصاویر | رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)

فیلم | لحظه برخورد دو هواپیما هنگام پرش چتربازها
رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص) امروز جمعه در تیپ آل‌محمد (ص) برگزار شد.

فیلم | لحظه برخورد دو هواپیما هنگام پرش چتربازها