حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مناطق سیل زده آذربایجان غربی

فیلم | قهرمانی های دراماتیک پرسپولیس
اعضای کمیسیون عمران مجلس بهمراه بهادری نماینده ارومیه از مناطق سیل زده آذربایجان غربی وروند رسیدگی به سیل زدگان بازدید کردند.

فیلم | قهرمانی های دراماتیک پرسپولیس