سخنگوی حزب احمدی نژاد!

فیلم | قدرت عجیب مرد غول‌پیکر پاکستانی | نبرد هالک ۴۰۰ کیلویی با تراکتور
سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت قبل، این روزها سخنگوی جبهه یکتا(یاران کارآمدی و تحول ایران یا همان کارگزاران دولت احمدی نژاد) است و می گوید: جلسات انتخاباتی را منظم برگزار می کنیم اما هنوز وارد تعیین مصادیق نشده‌ایم.

فیلم | قدرت عجیب مرد غول‌پیکر پاکستانی | نبرد هالک ۴۰۰ کیلویی با تراکتور