«سوفی و دیوانه» پروانه نمایش گرفت

فیلم | فرزاد فرزین، آزاده صمدی و دیگران در پشت صحنه خندوانه
مجوز نمایش «سوفی و دیوانه»، جدیدترین ساخته مهدی کرم‌پور صادر شد.

فیلم | فرزاد فرزین، آزاده صمدی و دیگران در پشت صحنه خندوانه