مسیح مهاجری: مجتهد بودن آیت‌الله هاشمی را کسی نمی‌تواند انکار کند

فیلم | فرار هاسکی باهوش از قفس
ایرنا نوشت:مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی دو خط قرمز نظام و رهبری را داشت اما در کنار اینها دو خط قرمز دیگر هم داشت که یکی تدین و دیگری رعایت حقوق مردم بود لذا دغدغه ایشان رفاه و آسایش مردم بود.

فیلم | فرار هاسکی باهوش از قفس