ترکیب تیم‌ملی برابر سوریه اعلام شد

فیلم | فاجعه در مطبخ رستورانی با چلوکباب ۵۰۰۰ تومانی
ترکیب تیم‌ملی فوتبال کشورمان برای بازی مقابل سوریه اعلام شد.

فیلم | فاجعه در مطبخ رستورانی با چلوکباب ۵۰۰۰ تومانی