۷۸۰هزار موتور‌سیکلت، مردم تهران را خفه می‌کنند، می‌کشند

فیلم | عبدالله ویسی از کنار زمین به بیمارستان منتقل شد
منابع متحرک ۸۵ درصد آلودگی هوا در تهران را تولید می‌کنند، از میان این منابع متحرک، موتورسیکلت‌ها با سهم ۱۹ درصدی سهم بالایی در این آلودگی دارند.

فیلم | عبدالله ویسی از کنار زمین به بیمارستان منتقل شد