دوباره شایعه ایتالیایی درباره پیوستن سردار به لاتزیو

فیلم | عاقبت عجله کردن برای عبور از ریل راه‌آهن!
یازده‌نیوز نوشت: به گزارش رسانه های معتبر ایتالیایی سرانجام توافقات نهایی برای انتقال سردار آزمون مهاجم ایرانی روبین‌کازان به لاتزیو به دست آمده و این بازیکن به زودی راهی ایتالیا خواهد شد.

فیلم | عاقبت عجله کردن برای عبور از ریل راه‌آهن!