بیش از پانزده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شرکت ها وپیمانکاران پرداخت می‌شود

فیلم | شعر طنز رضا رفیع در حضور روحانی | مثل آن دولت پیشین که دکل گم می‌کرد …
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: برای اولین بار دولت در هفته های پیش رو 15 هزار و 500 میلیارد تومان از بدهی های خود به شرکت ها و پیمانکاران پرداخت می کنیم تا بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند.

فیلم | شعر طنز رضا رفیع در حضور روحانی | مثل آن دولت پیشین که دکل گم می‌کرد …

دانلود برنامه ایمو