درآمد و هزینه سالانه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

فیلم | سیطره ارتش سوریه بر مرزهای اردن در عملیات صحرای السویداء
ایسنا نوشت:بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.

فیلم | سیطره ارتش سوریه بر مرزهای اردن در عملیات صحرای السویداء