نشت لوله آب علت فرونشست آسفالت خیابان ولیعصر(عج) است

فیلم | سقوط جرثقیل بر سر کارگران در اندیمشک
ایرنا نوشت: مدیربحران منطقه یک شهر تهران علت فرونشست آسفالت در خیابان ولیعصر (عج) مقابل پارک ساعی را ترکیدگی لوله آب عنوان ذکر کرد.

فیلم | سقوط جرثقیل بر سر کارگران در اندیمشک