آمادگی صندوق ذخیره بسیجیان برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی چهارمحال و بختیاری

فیلم | سال 2049 به روایت یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال
سرپرست استانداری استان جهارمحال وبختیاری گفت : صندوق ذخیره بسیجان کشور در طرح های مختلف این استان سرمایه گذاری می کند

فیلم | سال 2049 به روایت یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال