فیلم | عزاداری و نوحه سرایی ایرانی‌ها در بین الحرمین

فیلم | زائران در حرم امام حسین (ع)
عزاداری و نوحه سرایی ایرانی‌ها در بین الحرمین را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | زائران در حرم امام حسین (ع)