رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد

فیلم | رونق ماسک دونالد ترامپ در ژاپن
تسنیم نوشت: جیمز کلاپر مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود استعفا کرد.

فیلم | رونق ماسک دونالد ترامپ در ژاپن

دانلود تلگرام