تاثیر وزن در پیشگیری از بروز میگرن

فیلم | رئیسی و طالب‌زاده پای میز ثبت‌نام ریاست جمهوری
ایسنا نوشت: محققان معتقدند وزن فرد ممکن است بر خطر بروز سردردهای میگرنی تاثیر بگذارد.

فیلم | رئیسی و طالب‌زاده پای میز ثبت‌نام ریاست جمهوری