کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد

فیلم | خداحافظی هنرمندان با دنیا فنی زاده در خانه سینما | تشییع پیکر مادر کلاه قرمزی
تسنیم به نقل از مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نوشت:با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، روند نزولی نرخ ارز ادامه می یابد.

فیلم | خداحافظی هنرمندان با دنیا فنی زاده در خانه سینما | تشییع پیکر مادر کلاه قرمزی