فیلم | گل مسعود شجاعی در بازی مقابل لوادیکو را ببینید

فیلم | خداحافظی جالب دختر کوچولو با رهبر انقلاب | خداحافظ رهبر
گلزنی مسعود شجاعی در بازی مقابل لوادیکو را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | خداحافظی جالب دختر کوچولو با رهبر انقلاب | خداحافظ رهبر