دیدار و تفاهم‌‌نامه‌ مدیران سینمایی ایران و ارمنستان

فیلم | حمله مخفیانه پلیس به مخفیگاه گروگانگیران مهندس تهرانی
بنیاد سینمایی فارابی ایران و مرکز ملی سینمای ارمنستان توافقنامه‌ای با موضوع ارائه تسهیلات و تولید مشترک پروژه‌های سینمایی امضاء کردند.

فیلم | حمله مخفیانه پلیس به مخفیگاه گروگانگیران مهندس تهرانی