دستور روحانی به وزرا درباره مراجع و حوزویان /دفاتر مراجع به روی دولت قبل بسته بود

فیلم | حساس‌ترین دقایق بزرگترین رقابت فوتبالی | بارسا چند دقیقه کم آورد
ایرنا نوشت:مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه و جماعات گفت: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید دفاتر مراجع به روی دولت بسته شده بود اما با انتخاب دکتر روحانی نگاه حوزه به دولت مثبت شده است.

فیلم | حساس‌ترین دقایق بزرگترین رقابت فوتبالی | بارسا چند دقیقه کم آورد