دلایل یک نماینده برای دفاع از وزیر کار

فیلم | حرکات نمایشی نیمار برای کمک به معلولان و فقرا
نماینده مردم تهران در مجلس به دفاع از برنامه های علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت دوازدهم پرداخت.

فیلم | حرکات نمایشی نیمار برای کمک به معلولان و فقرا