فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل: رسانه‌ها و خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند

فیلم | حرف‌های مهم روحانی درباره نفت و سرنوشت تحریم‌ها
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با بیان اینکه رسانه‌ها و خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند، گفت: دشمنان و استکبار جهانی در صدد تضعیف فرهنگ جامعه هستند.

فیلم | حرف‌های مهم روحانی درباره نفت و سرنوشت تحریم‌ها