گلایه کارگردان سینما از برخوردهای حوزه هنری و خانه سینما/ عکس

فیلم | حادثه بدلکار پایتخت ۵ به روایت محسن تنابنده
عبدالرضا کاهانی از برخورد حوزه هنری در مورد فیلم «مادر قلب اتمی» و رفتار خانه سینما در قبال سعید سهیلی انتقاد کرد.

فیلم | حادثه بدلکار پایتخت ۵ به روایت محسن تنابنده