پمپاژ مالی به رگ‌های درمان؛ با افزایش بودجه ۸۳درصدی بیمه سلامت

فیلم | جزئیات مرگ کودک ۱۵ ماهه در تبریز | حرف‌های رئیس بیمارستان درباره پرونده کودک
با افزایش ۸۳ درصدی بودجه سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت می‌تواند در سال ۱۳۹۶ به دریافت بدهی بالای خود از این سازمان امید‌وار باشد و سیاست‌های خود در طرح تحول نظام سلامت را پیش ببرد.

فیلم | جزئیات مرگ کودک ۱۵ ماهه در تبریز | حرف‌های رئیس بیمارستان درباره پرونده کودک