رونمایی از داستان‌هایی که مضمونی اجتماعی دارند

فیلم | جت اسکی سواری در خیابان‌های عربستان
تازه‌ترین کتاب فرزانه کرم‌پور در شهرکتاب پاسداران رونمایى مى‌شود.

فیلم | جت اسکی سواری در خیابان‌های عربستان