فیلم | یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه در سن‌پطرزبوگ

فیلم | تیزر مستند «مانکن‌هاى قلعه حسن‌خان»
به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه ویدئو نگاره ای بر روی کاخ سنپیترزبورگ روسیه به نمایش درآمد.

فیلم | تیزر مستند «مانکن‌هاى قلعه حسن‌خان»