قاچاق تریاک این بار در بسته گز

فیلم | توضیحات وزیر کشور ایتالیا درباره کشته شدن مظنون حمله برلین
ایسنا نوشت:در راستای افزایش میزان کشف قاچاق کالا به ویژه مواد مخدر توسط گمرک، ۱۶۹۰ گرم تریاک در فرودگاه امام خمینی (ره) کشف و ضبط شد.

فیلم | توضیحات وزیر کشور ایتالیا درباره کشته شدن مظنون حمله برلین