سیما تیر انداز و سام قریبیان در یک نمایش جدید

فیلم | تمجید تلویزیون از هواشناسی برجامی | پخش گزارش‌های هواشناسی سیاسی خارجی
امیدرضا سپهری، کارگردان جوان تئاتر از حضور سیما تیرانداز و سام قریبیان در نمایش جدیدش خبر داد.

فیلم | تمجید تلویزیون از هواشناسی برجامی | پخش گزارش‌های هواشناسی سیاسی خارجی