تمدید مهلت ارسال صورت معاملات پاییز به سازمان مالیات

فیلم | تصاویری جدید از آزمایش موشکی دیروز کره شمالی
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید زمان ارسال صورت معاملات فصل پاییز تا پایان فروردین 96 خبر داد.

فیلم | تصاویری جدید از آزمایش موشکی دیروز کره شمالی