مولاوردی: حدود نیمی از پزشکان ایرانی را «زنان» تشکیل می‌دهند

فیلم | بلند کردن دوچرخه با دندان
ایسنا نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان آنکه نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و 56 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی زنان هستند گفت: زنان نقش تعیین کننده‌ای در تحقق اهداف توسعه پایدار دارند و شاخص مشارکت اقتصادی زنان مستلزم بازنگری و توجه ویژه است.

فیلم | بلند کردن دوچرخه با دندان