ادای دین به همسر منصور پورحیدری که گودرزی با او بد تا کرد!

فیلم | این هم یک سلفی خطرناک | وقتی ماده شیر حمله می‌کند
وزیر جدید ورزش می‌خواهد فریده شجاعی را جایگزین همسرش در هیات مدیره استقلال کند.

فیلم | این هم یک سلفی خطرناک | وقتی ماده شیر حمله می‌کند