تخفیف ٦٠ درصدی تئاتر مولوی برای همه دانشجویان

فیلم | اقدام غیراخلاقی رسانه ملی در خبر رسانی!
همه دانشجویان بدون محدودیت در رشته، مقطع و دانشگاه محل تحصیل می‌توانند بلیت‌های نمایش‌های تئاتر مولوی را با ٦٠ درصد تخفیف بخرند.

فیلم | اقدام غیراخلاقی رسانه ملی در خبر رسانی!