تصاویر | بارش برف در تبریز که مدارس را تعطیل کرد

فیلم | اظهارات روحانی درباره وعده‌هایی که به مردم داده بود
بارش برف شهر تبریز را سفیدپوش کرد و منجر به تعطیلی مدارس در شیفت بعد از ظهر شد.

فیلم | اظهارات روحانی درباره وعده‌هایی که به مردم داده بود