فیلم | موگرینی: ترامپ اختیار پایان دادن به توافق هسته‌ای را ندارد

فیلم | اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران
در ویدئوی زیر بخش هایی از واکنش موگرینی به سخنرانی ترامپ درباره برجام را مشاهده می کنید.

فیلم | اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران