سبحانی بعد از اعلام کاندیداتوری: پیشنهاد حل معجزه‌ای مشکلات را باید به موزه‌ها سپرد

فیلم | استندآپ کمدی یک کاندیدا در جمع خبرنگاران | منشور کشورداری در پسا تدبیر
یکی از کاندیدای ریاست جمهوری گفت: اقتضای ایران امروز تشکیل دولتی است که پینشهاد حل معجزه‌ای مشکلات را به موزه‌ها بسپارد و به مردم نشان دهد ریشه‌های مشکلات را می‌شناسد.

فیلم | استندآپ کمدی یک کاندیدا در جمع خبرنگاران | منشور کشورداری در پسا تدبیر