ایران چگونه می تواند به موتور محرک کارآفرینی تبدیل شود؟

فیلم | آیا رشیدپور موفقیتش را مدیون «سهمیه فرزند شهید» است؟ | پاسخ این مجری را ببینید
مهر به نقل از تحلیلگر کارآفرینی فوربس نوشت:اگرچه تجارت در ایران هنوز هم موانع بزرگی پیش رو دارد اما به ۷ دلیل می توان به ایران به عنوان یک غول کارآفرینی نگاه کرد.

فیلم | آیا رشیدپور موفقیتش را مدیون «سهمیه فرزند شهید» است؟ | پاسخ این مجری را ببینید