تصاویر | شهر باران هم برفی و سفیدپوش شد

فیلم | آخرین دیدار روحانی با مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
بارش برف پاییزی که از صبح امروز چهارشنبه در رشت آغاز شده است این کلانشهر را سپیدپوش کرد.

فیلم | آخرین دیدار روحانی با مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی