آتش‌سوزی در فرودگاه مشهد/ مهار شد

فیلم | آتش سوزى در فرودگاه مشهد
میزان نوشت: آتش سوزی نمای بیرونی ساختمان اداری فرودگاه مشهد مهار شد.

فیلم | آتش سوزى در فرودگاه مشهد