تصاویر | مانور زلزله در آق‌قلا گلستان

فیلمی با بازی رضا کیانیان مجوز ورود به شبکه نمایش خانگی گرفت
مانور زلزله با رویکرد اسکان اضطراری در آق‌قلا استان گلستان برگزار شد.

فیلمی با بازی رضا کیانیان مجوز ورود به شبکه نمایش خانگی گرفت