سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز

فیفا ۵۵ نامزد حضور در ترکیب رویایی سال ۲۰۱۶ را معرفی کرد
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت:با افزایش قیمت نفت پس از توافق اوپک و افزایش درآمد نفتی کشور بازار ارز به تدریج به تعادل و ثبات می رسد.

فیفا ۵۵ نامزد حضور در ترکیب رویایی سال ۲۰۱۶ را معرفی کرد