معاون تامین‌اجتماعی: خانواده‌های شهدای آتش‌نشان، مادام‌العمر مستمری می‌گیرند

فیروز کریمی: لیاقت خود را به همه ثابت می‌کنیم/ استقلال همیشه استقلال است
ایرنا نوشت: معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: خانواده‌های شهدای آتش نشان که تحت پوشش بیمه این سازمان بودند، مادام العمر از تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند.

فیروز کریمی: لیاقت خود را به همه ثابت می‌کنیم/ استقلال همیشه استقلال است