وزیر کشور: فعالیت‌های سیاسی با حفظ آرامش و رعایت قوانین مد نظر است /آثار تحریم را باید از بین برد

فوتبال زیبا حق فوتبال‌دوستان ماست
ایسنا نوشت: وزیر کشور عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

فوتبال زیبا حق فوتبال‌دوستان ماست