اختصاص یک دستگاه آمبولانس پیشرفته به اورژانس خرم آباد

فلز گرانبها گران شد
با پیگیری محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و چگنی یک دستگاه آمبولانس پیشرفته به اورژانس شهرستان خرم آباد اختصاص یافت

فلز گرانبها گران شد