اولویت اصلی صنعت برق

فلاحت پیشه:اصولگراها حزبی حرف می‌زنند،محفلی عمل می‌کنند
مدیر عامل سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) می گوید، اولویت اصلی صنعت برق تامین پنج درصد از برق کل کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

فلاحت پیشه:اصولگراها حزبی حرف می‌زنند،محفلی عمل می‌کنند