حق‌شناس: شوراى نگهبان صراحتا اعلام کند بانوان مى‌توانند مصداق رجل سیاسى مذهبى باشند یا خیر

فقط ۳۰ شرکت لیزینگ مجوز دارند
ایلنا نوشت:عضو ارشد حزب اعتماد ملی تاکید کرد: نهاد نظارتى شوراى نگهبان به جاى دوپهلو سخن گفتن و طفره رفتن از پاسخگویی و برخورد غیرشفاف به صراحت اعلام کند که آیا بانوان مى‌توانند مصداق رجل سیاسى مذهبى باشند یا خیر؟

فقط ۳۰ شرکت لیزینگ مجوز دارند